Brug af titlen på værker


Hvilke rettigheder er der for beskyttelse af titler til bøger?
En forfatter ønskede oplyst, om en bestemt titel begyndende med "Turen går til" ville indebære en krænkelse af Politikens Forlags rejsebøger ”Turen går til”.

UBVA foretog en konkret vurdering af forfatterens bog – herunder bogens titel, indhold, grafiske layout m.v. – og anførte, at det ikke kunne udelukkes, at der ville være tale om en krænkelse. UBVA understregede at dette afhang af en helhedsvurdering, og at forfatteren med fordel kunne bede sit forlag vurdere og indestå for titlens lovlighed.

Besvaret d. 08-04-2015
AC Sagsnummer 2015-342


Hvilke rettigheder har man som ophavsmand overfor en andens brug af en titel med særpræg?
En forfatter havde skrevet en bog med en sammensat titel, hvoraf i hvert fald en del af titlen havde et betydeligt særpræg. forfatteren ønskede oplyst, om den kunne skride ind over for en blogger, der anvendte den særprægede del af titlen som overskrift på en række blogindlæg.

UBVA vejledte om, at denne brug sandsynligvis var i strid med ophavsretslovens § 73 (titelbeskyttelse) og ophavsretslovens § 1 (værksbeskyttelse).

UBVA vejledte desuden om, at brugen efter omstændighederne også kunne indebære en overtrædelse af forlagets rettigheder efter varemærke- og markedsføringsloven.

Endelig vejledte UBVA om mulighederne for at rette håndhævelsen mod bloggens forfatter og den kommercielle udbyder af den pågældende blogfunktionalitet.

Besvaret d. 30-04-2015
AC Sagsnummer 2015-430