Velkommen til UBVA's svarbank

Her kan du læse og søge i et udvalg af de mange henvendelser, som UBVA har besvaret igennem årene. Du kan også selv stille spørgsmål til UBVA ved at udfylde formularen.

UBVA’s svarbank er gjort offentligt tilgængelig i oplysningsøjemed. Der er tale om anonymiserede referater af konkrete sager, og disse referater er ikke nødvendigvis komplette eller i overensstemmelse med den i dag gældende retstilstand.

UBVA’s svarbank udgør ikke juridisk eller anden professionel rådgivning.

Kategorier

1. Spørgsmål om ophavsret
1.1. Betingelser for rettighedernes eksistens (er materialet ophavsretligt beskyttet?)
1.2. Brug af frembringelser beskyttet af ophavsretsloven (må det beskyttede materiale bruges?)
1.3. Hvem har ophavsrettighederne?
1.4. Royalties og ret til betaling/afgifter mv.
1.5. Håndhævelse af ophavsrettigheder, herunder sanktioner
1.6. Ytringsfrihed og ophavsretten
2. Spørgsmål om andre intellektuelle ejendomsrettigheder
2.1. Varemærkeret
2.2. Persondataret og personlighedsret
2.3. Patentret
3. Spørgsmål om forskningsetik og forskningsjura
3.1. Forskningsetik og forskningsjura